Anmälan och Socialt Program.

Ordinarie avgift

4 950 SEK

(exklusive 25% moms)

Deltagaravgiften inkluderar tillträde till kongressen, kongressmaterial, kaffe & luncher.

Dagskort 31 mars

(psykologi på jobbet & psykologi i skolan)

2 800 SEK

(exklusive 25% moms)

Deltagaravgiften inkluderar tillträde till kongressen, kongressmaterial, kaffe & lunch den 31/3.

Studentmedlem

(priset gäller enbart för medlemmar i förbundet)

500 SEK

(exklusive 25% moms)

Deltagaravgiften inkluderar tillträde till kongressen, kongressmaterial, kaffe & luncher.

Heltidspensionär

2 475 SEK

(exklusive 25% moms)

Deltagaravgiften inkluderar tillträde till kongressen, kongressmaterial, kaffe & luncher.

Kongressmingel & utdelning av Stora Psykologpriset den 30 mars ingår för alla deltagarkategorier (förutom dagskort 31 mars).

Deltagande på Psykologiscenen 31 mars ingår för samtliga deltagarkategorier.